Sivota
Paxi
Paxi
Skorpios

2 weeks

Day 1        17:00 Corfu 
Day 2        Corfu – Parga (36nm
Day 3        Parga – Lakka or Gaios (Paxi) (12-14nm)
Day 4        Paxoi-Antipaxoi – Lefkada (Scorpios – Nidri) (40nm)
Day 5        Nidri – Sivota (Lefkas) – Fiscardo (Kefalonia) (20nm
Day 6        Fiscardo(Assos) – Agia Efimia (Kefalonia) (12nm)
Day 7        Agia Efimia – Kioni/Vathi (Ithaca) (20nm)
Day 8        Kioni/Vathi (Ithaca) – Atokos  (9nm)
Day 9        Atokos – Kastos (8nm)
Day 10      Kastos – Kalamos (Porto Leone) (7nm)
Day 11      Kalamos – Meganisi (9nm)
Day 12      Meganisi – Lefkada (marina) (12nm)
Day 13      Lefkada (marina) – Antipaxoi – Lakka (Paxi) (40nm)
Day 14      Lakka (Paxi) – Sivota (Epirus) – Corfu (36nm)
Day 15      09:00 Corfu 

2 weeks (for experienced sailors)

Day 1        17:00 Corfu
Day 2        Corfu – Kassiopi (13-15nm)
Day 3        Kassiopi – Ericousa (20nm)
Day 4        Ericousa – (Sidari – cape Drastis) – Palaiokastritsa (18nm)
Day 5        Palaiokastritsa – Lakka (Paxi) (38nm)
Day 6        Lakka – Antipaxi – Lefkas (Scorpios – Nidri) (50nm)
Day 7        Nidri – Sivota (Lefkas) – Fiscardo (Kefalonia) (20nm)
Day 8        Fiskardo – Kioni (Ithaka) -Atokos (20nm)
Day  9       Atokos – Kastos – Kalamos  (Porto Leone)(16nm)
Day 10      Kalamos  –  Meganisi (9nm)
Day 11      Meganisi – Lefkas – Gaios (Paxi) (50 nm
Day 12      Paxi – Parga (13nm)
Day 13      Parga – Sivota (Epirus) (18nm)
Day 14      Sivota – (Petriti) – Corfu (21-25nm)
Day 15      09:00 Corfu

Lefkada
Kefalonia - Assos
Kastos
Nidri - Lefkada
Ithaki - Kioni
Kalamos
Kefalonia - Fiscardo
Atokos
Meganisi